W Żorach powstanie nowa droga! Dzięki połączeniu ul. Bażanciej z Aleją Armii Krajowej, kierowcy będą mogli szybko przemieścić się pomiędzy dzielnicami Rój i Rogoźna a południową częścią miasta.

Wartość inwestycji: 15 789 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 789 000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2026 r.

W ramach tego projektu planowana jest budowa drogi łączącej ul. Bażancią i Aleję Armii Krajowej o łącznej długości ok. 2000 m. Połączenie z Aleją Armii Krajowej wykonane będzie w formie ronda turbinowego. Przyległe do drogi posesje połączone będą za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych. Wzdłuż drogi wykonany będzie ciąg pieszo-rowerowy.