Nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe powstaną w centrum miasta. Inwestycja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach.

Wartość inwestycji: 2 105 265,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 105 265,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025 r.

W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

Etap I: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Wojska Polskiego- długość: ok. 800 m- szerokość: 3,00 m- nawierzchnia: beton asfaltowy- początek zakresu: skrzyżowanie AL.WP. z ul. Miłosza i ul. Folwarecką- koniec zakresu: skrzyżowanie Al.WP z ul. Męczenników Oświęcimskich

Etap 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wodzisławskiej- długość: ok. 600 m- szerokość: 3,00 m- nawierzchnia: beton asfaltowy- początek zakresu: skrzyżowanie ul. Wodzisławskiej z Al. Armii Krajowej- koniec zakresu: skrzyżowanie ul. Wodzisławskiej z ul. Dąbrowskiego