Ulica Męczenników Oświęcimskich zostanie przebudowana na odcinkach od parku pocmentarnego do ul. Dworcowej oraz od Górnego Przedmieścia do ul. Klimka.

Wartość inwestycji: 1 326 530,61 zł
Wartość dofinansowania: 1 300 000,00 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 26 530,61 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2025 r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Żory, ukierunkowanych na poprawę funkcjonalności i jakości ciągów komunikacyjnych go okalających i podkreślających jego walory urbanistyczne. W ramach zakresu rzeczowego zostaną wykonane niezbędne roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury drogowej na dwóch odcinkach ulicy Męczenników Oświęcimskich: od parku pocmentarnego do ul. Dworcowej oraz od Górnego Przedmieścia do ul. Klimka o łącznej długości 550m.

Aktualny układ ulic wymaga odnowienia, poprawy funkcjonalności, dzięki czemu stanie się lepiej przystosowany dla ruchu pieszych, rowerzystów, a więc niechronionych uczestników ruchu. Inwestycja poprawi przepływ ruchu w mieście, a także korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo jego mieszkańców.