Modernizacja nawierzchni dróg w dzielnicy Kleszczów to kolejny krok do poprawy jakości życia mieszkańców Żor. Nową nawierzchnię z betonu asfaltowego zyskają drogi o łącznej długości 2730 metrów!

Wartość inwestycji: 2 551 020,41 zł

Wartość dofinansowania: 2 500 000,00 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 51 020,41 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 29.11.2024 r.

Modernizacja obejmie ulice: Bazaltową, Ustronną, Srebrną, Kresową, Wielkopolską, Złotą od ul. Ogrodniczej do ul. Bazaltowej oraz od ul. Bazaltowej do ul. Ustronnej. Zakres robót ma przełożyć się na poprawę dostępności komunikacyjnej wschodniej części miasta Żory, dzięki czemu ten obszar miasta zyska potencjał do wprowadzenia na jego obszarze nowych dedykowanych linii bezpłatnej komunikacji miejskiej. Oprócz tego mieszkańcy obszaru i przedsiębiorcy funkcjonujący na jego terenie zyskają szybszy i bardziej komfortowy dojazd do swoich posesji. Dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej dzielnicy Kleszczów realizacja inwestycji w proponowanym kształcie pozytywnie wpłynie na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną całego miasta Żory, co z kolei będzie miało realne przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców terenów na których kiedyś funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.