W ramach programu, którego celem jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej, w przyszłym roku w Żorach dwa boiska szkolne zyskają zadaszenie.

Nazwa projektu: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Otylii Jędrzejczak w Żorach.
Wartość inwestycji: 2 316 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 620 000,00 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 696 600,00 zł
Termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 x 40 m, co umożliwi prowadzenie zajęć sportowych przez cały rok niezależnie od warunków pogodowych. Wybrano wariant polegający na wykonaniu zadaszenia metalowego o konstrukcji samonośnej. Użytkownicy hali korzystać będą z dostępu do zaplecza sanitarno-szatniowego w budynku szkoły, do której prowadzić będzie nowy łącznik.

Nazwa projektu: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach.
Wartość inwestycji: 1 959 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 370 000,00 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 589 100,00 zł
Termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie zadaszenia nad istniejącym boiskiem piłkarskim przy Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni 20 x 40 m od kilku lat służy młodym piłkarzom przez cały rok. Aktualnie boisko zadaszone jest halą namiotową z pokryciem z membrany, której stan nie pozwala na jej dalsze użytkowanie, a koszt naprawy przewyższa koszt wymiany całego zadaszenia – istniejąca konstrukcja przeznaczona zostanie do rozbiórki. W jej miejscu powstanie nowoczesne zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej. Hala połączona będzie z budynkiem szkoły istniejącym łącznikiem.

Oba boiska zyskają nowoczesne zadaszenie, które, dzięki zastosowaniu konstrukcji samonośnej, nie wymaga budowy wewnętrznych podpór, co sprawia, że przestrzeń może zostać w pełni wykorzystana na cele sportowe z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa. Dla posadowienia konstrukcji wykonane zostaną prace ziemne i fundamenty oraz późniejsze odtworzenie zagospodarowania terenu. Nowatorskie rozwiązania pozwolą na całoroczne użytkowanie obiektów, a także umożliwią właściwą wentylację i wykorzystanie światła naturalnego do oświetlenia boisk. W obiektach wykonana zostanie instalacja elektryczna i oświetleniowa wraz z przyłączami, instalacja wentylacji oraz centralnego ogrzewania, a także instalacja wodno-kanalizacyjna i monitoringowa. Planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla szkolnych budynków, które produkowałaby energię elektryczną również na potrzeby przyszkolnych hal sportowych. Zaplanowano również zakup standardowego wyposażenia sportowego, umożliwiającego prowadzenie szkolnych zajęć wychowania fizycznego oraz instalację mobilnej strzelnicy laserowej w każdym z dwóch obiektów.