Wkrótce rozpocznie się remont ul. Bocznej, która zyska nową nawierzchnię. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie również chodnik oraz oświetlenie drogi.

Wartość inwestycji: 2 111 813,93 zł

Wartość dofinansowania: 979 000,00 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 979 000,00 zł

Termin realizacji: maj 2024 r.

Ulica Boczna jest drogą gminną, prowadzącą do terenów przemysłowych oraz osiedla mieszkaniowego, których genezą powstania było funkcjonowanie byłej fabryki domów FADOM oraz Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS).

Obecnie na drodze obserwuje się wzmożony ruch samochodowy, powodowany przez kierowców dojeżdżających do zabudowy mieszkaniowej oraz do terenów tzw. „Pojezierza Palowickiego”, a także do przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach parku przemysłowego.

Planowana inwestycja obejmuje remont jezdni, remont chodnika, a także remont oświetlenia drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołowską do skrzyżowania z ul. Gichta. Remont drogi przyczyni się do sprawniejszego dojazdu do siedzib mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do przedsiębiorstw zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej, wzmacniając przy tym atrakcyjność inwestycyjną dzielnicy oraz zapewni bezpieczny i sprawny dostęp do zabudowy mieszkaniowej, miejsc świadczenia usług publicznych (szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia i inne), terenów cennych przyrodniczo i rekreacyjnych.