W dzielnicy Rowień - Folwarki powstanie nowe połączenie drogowe pomiędzy Rondem Raciborskim a ulicami Reja i Rudzką. Nowa inwestycja rozładuje ruch samochodowy i poprawi komfort podróżowania.

Wartość inwestycji: 5 228 203,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 614 101,50 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 2 614 101,50 zł

Okres realizacji: 06.2024 – 05.2025

Priorytetem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych położonych w północno-zachodniej części miasta oraz usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Raciborskiego. Rondo łączy DW935 relacji Racibórz-Pszczyna z ul. Lotniskową stanowiącą obwodnicę miasta Żory z wyjazdem w kierunku Rybnika.

Nowo wybudowana droga gminna połączona zostanie docelowo z ul. Reja i ul. Rudzką. Uspokojenie natężenia ruchu pozwoli na upłynnienie nie tylko ruchu samochodowego, ale również na usprawnienie i optymalizację funkcjonowania Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej, w szczególności relacji dzielnica - centrum. Sukcesywne, racjonalne rozłożenie natężenia ruchu oraz zapobieganie powstawaniu i tworzeniu się zatorów drogowych spowoduje nie tylko pozytywną zmianę przestrzenną, ale istotnie wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, w tym ruchu pieszych, przy jednoczesnej poprawie warunków aktywności Komunikacji Miejskiej.

Tereny, które obejmują swoim zakresem budowę nowej drogi gminnej cechuje występowanie licznych małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, które sąsiadują z terenami inwestycyjnymi o szerokim potencjale. Intensywny rozwój terenów podmiejskich oraz wzrost ruchu drogowego, w tym tranzytu na żorskim odcinku drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna przez DW 935 i zlokalizowanej w niewielkiej odległości autostrady A1 powoduje cykliczne występowanie przeciążeń istniejącej infrastruktury drogowej. Dzięki tej inwestycji ruch samochodowy w rejonie Ronda Raciborskiego, powiązanego funkcjonalnie z Rondem Gliwickim i Rowieńskim, zostanie rozładowany. Dodatkowy wylot Ronda Raciborskiego połączony z budową planowanego odcinka pozwoli wszystkim mieszkańcom dzielnicy Rowień-Folwarki na swobodne przemieszczanie się zarówno z, jak i do miejsca zamieszkania, nie wymuszając przy tym poruszania się po ul. Rybnickiej w kierunku Rybnika z jednej strony, i w kierunku zjazdu z autostrady A1 z drugiej strony. Odciążenie komunikacyjne obszaru spowoduje przekierowanie znacznej części ruchu lokalnego bezpośrednio na DW 935 w kierunku Raciborza bądź Pszczyny lub na obwodnicę Żor w kierunku Rybnika - ulicę Lotniskową zakończoną Rondem Rybnickim, stanowiącym również wlot ulicy Rybnickiej.