Zakończył się kompleksowy remont budynku dworca kolejowego, wraz z aranżacją otaczającej go przestrzeni. Projekt zakładał rewitalizację, przebudowę i rozbudowę budynku PKP. Zaplanowana modernizacja budynku dworca kolejowego zakładała także adaptację jego pomieszczeń na cele społeczne – utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Centrum Aktywności Lokalnej, których celem jest wspieranie rozwoju różnych form aktywności zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej klientów pomocy społecznej. 

Okres realizacji projektu: 2018-06-29 - 2020-01-31

Dofinansowanie: 6 004 000,00 zł

Program rewitalizacji obiektu wymaga również zachowania podstawowych funkcji, niezbędnych do funkcjonowania dworca kolejowego, takich jak: poczekalnia, toalety ogólnodostępne oraz kasy lub biletomaty.

Ponadto, w holu budynku powstanie punkt gastronomiczny oraz strefa dla dzieci. Z kolei na piętrze znajdziemy dwie sale wielofunkcyjne (1 dla 40 osób, 2 dla 15 os.). W planach jest także zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca – powstaną chodniki i parking. Obiekt w całości będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie/Poddziałanie: 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego w kwocie 5 372 000,00 zł oraz 632 000,00 zł dofinansowania z budżetu państwa.

Fot. S-Design Architecture & Engineering / Wioleta Kurzydem