Zakończyła się modernizacja energetyczna 8 placówek oświatowych na terenie miasta Żory. W budynkach nastąpi redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto poprawione zostały warunki pracy i nauki.

Okres realizacji projektu: 2017-07-06 - 2018-06-29

Wnioskowane dofinansowanie z UE: 7 100 050,00 zł

W ramach projektu pn. „Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” aż osiem placówek edukacyjnych z naszego miasta już zmieniło się nie do poznania, przechodząc kompleksową termomodernizację.

W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono modernizację energetyczną 8 obiektów użyteczności publicznej:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Wysokiej,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Strażackiej,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców 6,
  • Zespół Szkół nr 8 przy ul. Osińskiej,
  • Zespół Szkół nr 6 na os. Pawlikowskiego,
  • Szkoła Podstawowa nr 17 na os. Powstańców Śląskich,
  • Przedszkole nr 13 na os. Księcia Władysława,
  • Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Bankowej.

Zakres inwestycji został dostosowany do charakterystyki każdego z obiektów i potrzeb określonych dzięki przeprowadzeniu audytów energetycznych. Ściany wszystkich budynków zostały ocieplone i każdy obiekt zyskał nowoczesny i atrakcyjny wygląd dzięki nowym elewacjom zewnętrznym. W poszczególnych placówkach wykonany został także szereg dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność, takich jak m.in. wymiana okien i drzwi, docieplenia dachów, remonty kominów, wymiana rynien, remont okratowań czy schodów wraz z balustradami.

Rezultatem inwestycji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej.

Całkowita wartość inwestycji to 8 353 000 zł, z czego 7 100 050 zł to wysokość dofinansowania z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fot. Wioleta Kurzydem - luty 2018 / sierpien 2018