Przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach powstała nowoczesna hala sportowa.


Aktualizacja – 14 października 2020 r.

Żorska „Miarka” doczekała się pięknej hali sportowej. 14 października, czyli w Dniu Edukacji Narodowej, nastąpiło oficjalne otwarcie, połączone z inauguracyjnym meczem siatkarskim.

W Zespole Szkół nr 1 w Żorach miało miejsce podwójne święto! Grono pedagogiczne świętowało Dzień Edukacji Narodowej oraz oficjalne otwarcie nowoczesnej hali sportowej wraz z łącznikiem oraz zapleczem techniczno-szatniowym. Symboliczną wstęgę przecięli: Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory, Wojciech Maroszek - radny Rady Miasta Żory oraz Barbara Perenc - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach. Uroczystemu otwarciu towarzyszył Dyrektor Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim – Paweł Rasek, który przekazał zestaw piłek, sprezentowany przez Wojciecha Kałużę – Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Ponadto obecni byli: Marek Utrata – Dyrektor MOSiR Żory, Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK Żory, naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta Żory. Hala została poświęcona przez szkolnego katechetę ks. Marka Menżyka.

Prezydent Waldemar Socha w trakcie przemówienia wspomniał swoje szkolne lata, spędzone w murach Liceum im. Karola Miarki w Żorach. Wyraził wielką radość z powodu powstania nowej hali, która będzie służyła nie tylko uczniom, ale również stanie się miejscem sportowych zmagań w trakcie międzyszkolnych rywalizacji.

Z okazji uroczystego otwarcia nowego obiektu sportowego rozegrano mecz siatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Żory. Żorscy samorządowcy zmierzyli się z nauczycielami Zespołu Szkół nr 1 w Żorach. Mecz przebiegł w przyjaznej atmosferze i był bardzo wyrównany. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, czyli kadry „Miarki”.

Budowa nowej hali dla „Miarki” kosztowała 8 450 000,00 zł. Na projekt pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie w wysokości  2 500 000,00 zł w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Dodatkowe środki w wysokości 1 391 172,20 zł miasto otrzymało na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki, w wysokości ponad 4,5 mln zł pochodziły z budżetu Miasta Żory.

Fot. Karolina Truchel


Aktualizacja – 10 lipca 2020 r.

31 sierpnia br. zakończy się budowa hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.


Aktualizacja – 22 kwietnia 2020 r.

Trwają prace budowlane przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach. Powstał już budynek hali wraz z elewacją, a także fragment zaplecza techniczno-szatniowego.


Termin realizacji inwestycji: 23.07.2019r. - 31.08.2020 r.

Dofinansowanie: : 2.500.000,00 zł

Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i łącznikiem w ramach rozbudowy istniejącego budynku ZSO będzie budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym, a jego główną funkcją jest umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych w grach zespołowych.

Główne wejście do zespołu halowo-szatniowego projektuje się od strony wschodniej – od strony istniejącego budynku ZSO, na wysokości istniejącej bramy wjazdowej na teren działki. Dodatkowo zakłada się bezpośrednie wejście na halę od strony zachodniej. Komunikację pomiędzy istniejącym zespołem szkół a nowoprojektowanym kompleksem umożliwia łącznik prowadzący od istniejących drzwi zewnętrznych na elewacji południowej.

Hala będzie składać się z 3 elementów – dominującej hali sportowej, zaplecza techniczno-szatniowego oraz najniższej części – łącznika.

W zapleczu techniczno-szatniowym zaprojektowano 4 szatnie dla ok. 10 zawodników każda, które będą posiadały bezpośredni dostęp do zaplecza sanitarno-higienicznego. Dwie szatnie oraz związane z nimi zaplecze sanitarno-higieniczne dla zawodników będzie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zaplecza techniczno-szatniowego przewidziano również pomieszczenie trenerów i pomieszczenie sędziów ze wspólnym węzłem sanitarno-higienicznym, magazyn sprzętu sportowego, hol wejściowy z szafą, WC ogólnodostępne osobno dla mężczyzn, kobiet i osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie socjalne, wymiennikownię, pomieszczenie teletechniczne, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie obsługi terenu.

Fot. Pracownia Architektury projekt 44-240

Fot. UM Żory

Fot. Kamil Sławiński