Nowe mieszkania socjalne i wielopokojowe mieszkanie chronione powstały w Żorach. Stały się one bazą do realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej i włączenia społecznego.

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Wnioskowane dofinansowanie z UE: 2 611 434,76 zł

W ramach projektu, którego realizatorem jest Zarząd Budynków Miejskich w Żorach, realizowana jest rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wodzisławskiej 50, w wyniku której powstanie 25 lokali socjalnych dla 79 osób oraz przebudowa budynku na osiedlu Księcia Władysława, gdzie mieściła się do niedawna siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji. Dzięki pracom przy ul. Piastów Górnośląskich powstanie wielopokojowe mieszkanie chronione dla 17 osób, złożone z 1- i 2-osobowych pokojów z pełnym węzłem sanitarnym.

Wszystkie stworzone mieszkania będą bazą do realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej i włączenia społecznego.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fot. Wioleta Kurzydem

 

Fot. Karolina Truchel