Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych, a także pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz zmniejszenie kosztów opłat za energię elektryczną to pozytywne efekty projektu pn. „Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach” zrealizowanego w Żorach.

Okres realizacji: 26.01.2018-30.07.2018

Całkowita wartość projektu: 1 321 314,70 zł

Koszty kwalifikowane: 1 105 882,00 zł

Wartość dofinansowania: 939 999,70 zł
 

Głównym celem projektu pn. „Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach” była poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego przy ul. Okrężnej oraz przy ul. Katowickiej/Kościuszki – w ciągu drogi krajowej nr 81 w Żorach.

Inwestycja objęła m.in. wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, montaż układów sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym oraz częściowo wymianę słupów i wysięgników przy ul. Okrężnej, ponieważ na istniejących nie było możliwości instalacji energooszczędnych opraw.

Skutkiem realizacji projektu będzie poprawa efektywność energetyczna oświetlenia zewnętrznego, a tym samym spadek kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej, dzięki oszczędności energii elektrycznej. Zmniejszy się też emisja gazów cieplarnianych. Ponadto wymiana oświetlenia ulicznego będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Projekt „Efektywne oświetlenie – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach” jest dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fot. Wioleta Kurzydem