Mieszkańcy Roju mogą już cieszyć się z nowego boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Zakończył się również remont świetlicy MOK „Wyspa”. To jedyny teren rekreacyjny dla całego osiedla, zatem inwestycja zwiększy możliwość rekreacji i uprawiania sportu dla wszystkich mieszkańców osiedla Gwarków.

Okres realizacji projektu: od 2018

Dofinansowanie: 506 666,35 zł

Zadanie realizowane przez Gminę Miejską Żory zakładało utworzenie boiska wielofunkcyjnego z nową nawierzchnią poliuretanową (boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki) oraz wykonanie placu zabaw. Boisko zostało wyposażone w sprzęt sportowy, a plac zabaw zyskał nowe urządzenia. Oba obiekty zostały ogrodzone. Wyremontowana została także świetlica MOK „Wyspa”.

Projekt „Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego i wykonaniem placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach” uzyskał dofinansowanie w wysokości 453 333,05 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 53 333,3 zł z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W odnowionej placówce swój projekt pt. „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!” realizować będzie z kolei Miejski Ośrodek Kultury. W jego ramach (na lata 2018-2020) zaplanowano utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Rój – na obszarze rewitalizacji, czyli osiedlu Gwarków wraz z terenami przyległymi. Wsparciem planuje się objąć 25 osób – dzieci i młodzieży oraz 13 osób z ich otoczenia.

Placówka wsparcia dziennego zapewni dzieciom i młodzieży zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, aktywne spędzanie czasu wolnego i rozwój osobisty m.in. poprzez kursy języków obcych, warsztaty kreatywne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy, pomoc w nauce, pomoc rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Projekt „Rajski Zakątek: Szansa na lepszy start!” uzyskał dofinansowanie w wysokości 295 275,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Fot. Wioleta Kurzydem