Zakończyła się rewitalizacja budynku dawnego młyna przy ul. Rybnickiej, który zmienił swoje dotychczasowe przeznaczenie i przekształcony został w nowoczesną siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Aktualizacja - 14 września 2020 r.

Nowa siedziba jest pełna pięknych i doskonale wyposażonych przestrzeni oraz innowacyjnych rozwiązań. Znalazły się w niej m.in. przyjazna i wygodna czytelnia prasy, taras z leżakami do czytania na świeżym powietrzu, wypożyczalnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, świetnie zaopatrzony dział multimediów, pracownie dla twórców, wielofunkcyjna sala konferencyjna czy studio nagraniowe.

Prowadzona z rozmachem inwestycja polegała na kompleksowej modernizacji nieużywanego od lat budynku i przystosowaniu jego pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne. W efekcie powstała siedziba o ciekawej architekturze i optymalnej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym wystrojem. To przyjazne miejsce, realizujące potrzeby czytelników, ale też dające możliwość miłego spędzenia czasu oraz prowadzenia działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji.


Aktualizacja – 8 lipca 2020 r.

Zakończono prace budowlane w dawnym młynie elektrycznym przy ul. Rybnickiej 6-8 - nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Trwa etap przenoszenia zbiorów, zapełniania półek i organizacji przestrzeni. Placówka powstała dzięki realizacji projektu pn. Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II Spółdzielnia Kultury", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nowoczesna biblioteka na miarę XXI wieku zostanie otwarta we wrześniu tego roku. O dacie i programie oficjalnego otwarcia będziemy informowali na www.zory.pl.


Okres realizacji projektu: 2018-06-29 - 2020-06-30

Dofinansowanie: 8 020 850,00 zł

Program rewitalizacji obiektu zakłada jego przystosowanie i adaptację na cele kulturalne i społeczne, czyli Spółdzielnię Kultury – nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stworzona zostanie innowacyjna i funkcjonalna placówka o ciekawej architekturze i odpowiednio dużej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym wystrojem.

W ramach inwestycji, pomiędzy zabudowaniami dawnego młyna, stworzone zostanie Atrium Kultury z placem i ciągami pieszymi. Czytelnicy będą mogli skorzystać także z „Letniej czytelni” utworzonej na tarasie.

Spółdzielnia Kultury ma stać się miejscem nie tylko realizującym potrzeby czytelników, ale dającym również możliwość miłego spędzenia czasu. Ponadto stanowić będzie trwałą platformę międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników.

Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie/Poddziałanie: 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego w kwocie 7 176 550,00 zł oraz 844 300,00 zł dofinansowania z budżetu państwa.

Fot. Modulor Architekci (wizualizacje) / Jakub Kozłowski

Zdjęcia wewnątrz budynku - marzec 2017 r.

Fot. Wioleta Kurzydem

-

Fot. Marta Rapacz-Mahmoud