Gmina Miejska Żory uzyskała dofinansowanie dla projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w obrębie Rynku. 

Projekt Miasta Żory pn. „Powrót do Śródmieścia – uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego" otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości aż 538 087,40 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 640 644,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu miasta. Inwestycja została zakończona 18 stycznia 2021 r.     

Zakres prac, które zostaną wykonane w ramach tego projektu, obejmuje montaż 332 energooszczędnych opraw LED oraz częściową modernizację szaf oświetlenia ulicznego, polegającą na wyposażeniu ich w system sterowania oświetleniem. Celem projektu jest obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej, dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Warto przypomnieć, że Żory wykorzystywały już środki z Unii Europejskiej, by zmodernizować oświetlenie uliczne przy okazji projektu „Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”, w ramach którego wymieniono na energooszczędne oświetlenie wzdłuż ul. Okrężnej, a także wzdłuż ul. Katowickiej/Kościuszki w ciągu drogi krajowej nr 81.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fot. Wojciech Bęczarski