Na granicy dzielnic Baranowice i Osiny powstanie nowa droga, łącząca ul. Warszowicką z ul. Młyńską.

Wartość inwestycji: 8 421 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 421 000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2026 r.

W ramach tego projektu planowana jest budowa drogi łączącej ul. Warszowicką z ul. Młyńską w Żorach o łącznej długości ok. 1500 m razem z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowania ul. Młyńskiej z DK-81. Przyległe do drogi posesje połączone będą za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych. Wzdłuż drogi wykonany będzie ciąg pieszo-rowerowy.