Aż 10 nowych mieszkań socjalnych powstało w wyniku kompleksowego remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9. Budynek przeszedł ogromną metamorfozę, a to jeszcze nie koniec zmian! Na jednej ze ścian powstał mural upamiętniający założenie Miasta Żory przed 750 laty.

Okres realizacji projektu: 05.01.2021 r. - 29.04.2022 r.

Dofinansowanie: 1 572.603,96 zł

Przeprowadzony remont objął całą kamienicę wraz z jej otoczeniem. Wykonano roboty fundamentowe, murarskie, wymieniono dach oraz drzwi i okna. Budynek został poddany termomodernizacji i termoizolacji. Wykonano remont centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, telefonicznej, domofonowej, a także instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na zewnątrz utwardzono teren pod miejsca postojowe oraz dojazdy i dojścia. Pojawiło się nowe ogrodzenie, a teren zielony wzbogacony został o nowe nasadzenia. Mieszkania o powierzchni od 32 m2 do 59 m2 zostaną przeznaczone na cele socjalne. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Ben-Bud Sp. z o.o. – Lider oraz  BEN-BUD Janusz Benisz – Partner.

Ścianę wyremontowanej zabytkowej kamienicy ozdobi wyjątkowy mural, zaprojektowany przez Sebastiana Bożka - absolwenta Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz studenta studiów doktoranckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Artysta jest również wykonawcą muralu.

Inwestycja, której koszt wyniósł 1 874.346,45 zł, została ona dofinansowana w kwocie 1 572.603,96 zł w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL).

Zestaw logotypów składający się ze znaków: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej