Zabytkowa kamienica mieszcząca się przy ul. Dworcowej 7 w Żorach została odnowiona i oddana do użytku. W sześciu wyremontowanych mieszkaniach socjalnych zamieszkają rodziny zmagające się z niepełnosprawnością.

Okres realizacji projektu: 02.02.2021 r. - 13.04.2022 r.

Dofinansowanie: 1 602 752,58 zł

W ramach tej inwestycji przeprowadzono kompleksowy remont kamienicy wraz z zagospodarowaniem otaczającego ją terenu. Budynek został docieplony, a na zewnątrz wykonana została wyjątkowa elewacja. Wymieniono stropy, dach, stolarkę oraz wszystkie instalacje. Dobudowana została również nowa część budynku, w której powstała winda, mająca służyć przede wszystkim osobom mającym trudności z poruszaniem się.

- Założeniem władz miasta było przeznaczenie wyremontowanych mieszkań na cele społeczne. Chcemy by służyły między innymi uczestnikom projektów, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa tych mieszkańców Żor, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i czynią starania, aby z niej wyjść – podkreśla Adrian Lubszczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.

Na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 602 752,58 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 783 251,98 zł. Remont kamienicy przeprowadzono w terminie 02.02.2021 r. - 13.04.2022 r.