Zakończyła się rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Uczniowie już korzystają z nowej części obiektu.

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Żorach w Dzielnicy Kleszczów został rozbudowany, dzięki czemu jego powierzchnia użytkowa zwiększyła się aż o 1213,50 m2. Projekt objął dobudowę 3-kondygnacyjnego segmentu wokół istniejącej sali gimnastycznej. Efektem rozbudowy jest obiekt wyposażony w 8 sal lekcyjnych, salę komputerową, salę zajęć korekcyjnych oraz salę zajęć dla klas 1-3, co daje w sumie aż 11 nowych sal do nauki! Ponadto w nowej części pojawiła się świetlica, pokój nauczycielski, gabinet logopedy oraz gabinet psychologa.

Koszt inwestycji wyniósł 6 492 989,03 zł. Środki pochodziły z budżetu Miasta Żory.