Takiego miejsca dotąd w naszym mieście nie było! Zakończyła się budowa pięknego, żorskiego amfiteatru, który powstał w sąsiedztwie zabytkowych miejskich murów obronnych przy ul. Ogrodowej.

Okres realizacji projektu: 2018-07-26 - 2020-02-25

Dofinansowanie: 1 466 203,71 zł

Takiego miejsca dotąd w naszym mieście nie było! Zakończyła się budowa pięknego, żorskiego amfiteatru, który powstał w sąsiedztwie zabytkowych miejskich murów obronnych przy ul. Ogrodowej.

W ramach projektu „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne” średniowieczne mury obronne zostały odnowione. Wykonano też przebicie przez mur pomiędzy ulicami Bramkową i Ogrodową oraz odtworzono suchą fosę, fragment uliczki przymurnej oraz zagospodarowano teren. Przebicie przez mur połączono z ulicą Ogrodową drewnianą kładką, pozwalającą na zniwelowanie różnicy poziomu terenu i pokonanie suchej fosy. Wszystkie prace prowadzone zostały na obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków, gdyż mury obronne z uwagi na wielką wagę historyczną i artystyczną zostały wpisane Rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 574/66.

Nowo powstały amfiteatr zachwyca surowością i prostotą, przy czym oświetlenie całości tworzy wyjątkowy i nowoczesny klimat. To kolejny punkt na mapie Żor, zachęcający do odwiedzenia podczas spacerów oraz rowerowych wycieczek. Już wkrótce stanie się on miejscem spotkań kulturalnych i edukacyjnych.

Warto przypomnieć, że późnośredniowieczne mury miejskie zaczęto wznosić w ostatniej ćwierci XIII w., a budowę ukończono przed rokiem 1345. Żorskie mury obronne otaczały miasto, które miało typowy średniowieczny układ urbanistyczny i było założone na planie wrzeciona z prostokątnym, centralnym rynkiem i dwiema bramami. Mury w partii fundamentowej wykonano z kamienia polnego i łamanego, a w pozostałej części z ręcznie lepionej cegły gotyckiej.

Projekt „Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 311 866,48 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 154 337,23 zł, a całkowita wartość projektu to 2 999 991,42 zł.

Zakończona inwestycja, fot. Kamil Sławiński

fot. Kamil Sławiński

 

 

Fot. Perscripta Architecture&Consulting