Nową funkcję zyskał budynek przy ul. Fabrycznej 14, w którym niegdyś mieściło się Przedszkole nr 4. Zamienił się w budynek wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

Termin realizacji inwestycji: 07.01.2019

Dofinansowanie: 454 813,10 zł

Trwa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny. Prace powinny zakończyć się do końca 2018 roku.

Wykaz ogólny robót:

 1. rozbiórka części ścian działowych i nośnych zgodnie rysunkami,
 2. demontaż drzwi i zamurowanie otworów drzwiowych i przejściowych,
 3. wykonanie słupów na potrzeby osadzenia podciągów,
 4. wykonanie nowych podciągów dla stropów w miejscu wyburzanych ścian,
 5. murowanie nowych ścianek działowych,
 6. demontaż istniejących i montaż nowych drzwi do wszystkich pomieszczeń,
 7. demontaż stolarki okiennej i montaż nowej,
 8. rozkruszenie i rozbiórka istniejących okładzin na posadzkach,
 9. demontaż wszystkich instalacji wraz z osprzętem,
 10. rozbiórka nieużytkowanego komina,
 11. wykonanie czap na istniejących kominach,
 12. wykonanie przebić przez strop i dach dla nowych kominów,
 13. wykonanie nowych instalacji: elektrycznych i niskoprądowych, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i c.o.,
 14. roboty tynkarskie w pomieszczeniach,
 15. przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek wraz z cokolikami,
 16. klejenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach w pomieszczeniach łazienek,
 17. wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach,
 18. malowanie ścian i sufitów,
 19. montaż osprzętu instalacyjnego,
 20. ocieplenie dachu przy użyciu wełny mineralnej i wykonanie nowego orynnowania,
 21. demontaż i montaż nowego ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami wykończeniowymi,
 22. roboty ziemne i budowlane związane z wykonaniem murków przy budowie wejścia dla osób niepełnosprawnych,
 23. montaż zadaszenia systemowego nad nowym wejściem do budynku,
 24. dostawa, montaż i uruchomienie kuchni elektrycznych z płytą ceramiczną, 4 palniki, piekarnik, wym. 85x60x60,
 25. dostawa, montaż, certyfikacja i odbiór UDT oraz uruchomienie platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowanej do montażu zewnętrznego.

„Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach” – umowa na dofinansowanie została zawarta 16.02.2018 r. Środki pozyskano z programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”.

fot. Wioleta Kurzydem / Karolina Truchel