Dzięki pozyskanym środkom w naszym mieście przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak i Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach.

Wartość całkowita projektu: 7 277 919,70 zł.
Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości: 4 152 242,80 zł, w tym:
– z Mechanizmu Finansowego EOG: 3 529 406,38 zł
– z budżetu państwa w kwocie: 622 836,42 zł
Przewidywany termin realizacji projektu: kwiecień 2024 r.

Celem projektu jest m.in. wzrost wiedzy związanej z efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez realizację szeregu różnorodnych działań. W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół zlokalizowanych na terenie miasta Żory: Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach. W rezultacie, po przeprowadzeniu kompleksu prac w budynkach nastąpi redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Efektem dodanym projektu jest fakt, iż dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków w placówkach poprawione zostaną warunki pracy i edukacji żorskich uczniów.

Inwestycja obejmuje prace budowlane, elektryczne i instalacyjne. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonane zostanie m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia, wzmocnienie płyt wielkoblokowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych, wymiana balustrad, remont kominów, remont oraz wymiana zadaszeń, wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem. Zbudowany zostanie także podjazd dla osób z niepełnosprawnościami a na ścianie budynku powstanie mural z nazwą szkoły. Wymieniony zostanie również węzeł ciepłowniczy i zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne wraz z optymalizatorami mocy. W budynku Technikum nr 1, który niedawno przeszedł termomodernizację, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Projekt pn. „Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Energia.