W ramach projektu pn. „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” zrealizowano szereg inwestycji w ścisłym centrum miasta. Jednym z kluczowych działań była przebudowa ul. Klimka wraz z rewitalizacją znajdującego się przy niej założenia pocmentarnego.

Aktualizacja - 10 maja 2023 r.

Dzięki inwestycjom, jakie miasto zrealizowało w ścisłym centrum Żor, mieszkańcy mogą cieszyć się odnowioną przestrzenią w obrębie starego miasta. Zakończyły się prace związane z rewitalizacją ul. Klimka oraz znajdującego się przy niej założenia pocmentarnego.

Ulica Klimka zachowała swój historyczny przebieg z wyraźnym wydzieleniem dwóch stref użytkowania. Ich granicę stanowi odtworzony, poprzez ceglany pas, ślad dawnych murów obronnych. Górną część ulicy Klimka (od strony ulicy Garncarskiej) przeznaczono wyłącznie dla ruchu pieszego, dolną część natomiast zaprojektowano jako strefę dostępną dla ruchu pieszego, samochodowego i rowerowego – są tu także miejsca parkingowe.

Przebudowana przestrzeń wzbogaciła się o nowe ławki, latarnie, kosze na śmieci, podświetlany słup ogłoszeniowy oraz stojaki na rowery. Wzdłuż strefy dla pieszych pojawiły się rzeźby Michała Batkiewicza – uznanego artysty, realizującego oryginalne projekty w swojej pracowni pod Krakowem.

Uporządkowana zieleń oraz ponad trzydzieści zasadzonych drzew z pewnością sprawią, że odnowiona ulica Klimka przyciągnie wielu spacerowiczów. Sam dobór drzew nie był przypadkowy – platany i lipy to gatunki doskonale sprawdzające się w oczyszczaniu powietrza ze smogu.

W ramach przebudowy ogrodzenia zespołu pocmentarnego, odtworzony został fragment średniowiecznego muru obronnego z furtą, wzbogacony o charakterystyczne elementy dawnych fortyfikacji, takie jak blankowanie czy odcinek drewnianego chodnika.

Stary cmentarz został uporządkowany w duchu poszanowania miejsca. Odtworzono istniejące ścieżki oraz wykonano nowe, pozwalające na dotarcie do wszystkich zakątków cmentarza. Wszystkie prace odbyły się bez naruszania pomników cmentarnych i istniejącej zieleni. Oświetlone alejki zostały wyraźnie wydzielone od kwartałów z nagrobkami niskimi barierkami, a wzdłuż alejek ustawiono ławki i kosze na śmieci.

Na odcinku od Centrum Przesiadkowego do budynku szkoły powstała ścieżka rowerowa. Utworzono dodatkowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów i uporządkowano pas zieleni.
Wykonawcą robót była Firma HLS System. Sp. z o.o. z Żor. Koszt rewitalizacji ul. Klimka wyniósł prawie 8,4 mln zł.

Przebudowa ul. Klimka to jeden z elementów projektu pn. „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”, finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu odnowiono już Park Staromiejski. Kolejne inwestycje, czyli przebudowa fontanny na Rynku oraz budowa tężni w Parku Cegielnia, wkrótce zostaną zakończone i mieszkańcy będą mogli korzystać z kolejnych atrakcyjnych przestrzeni w naszym mieście.


Teren inwestycji uzupełniony zostanie o ławki, latarnie, kosze na śmieci, podświetlany słup ogłoszeniowy oraz stojaki na rowery. Przebudowana przestrzeń zostanie także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W miejscu Placu Pamięci Narodowej zaprojektowano „kwartał zieleni”, zaś istniejący skweru przy ulicy Męczenników Oświęcimskich zostanie przebudowany na miejsca parkingowe. Kamień upamiętniający żołnierzy poległych w trakcie II wojny światowej oraz Pomnik Walczących o Wolną Polskę zostaną przeniesione w inne miejsce, zaś zieleń przy ul. Klimka zostanie uporządkowana.

Skwer u zbiegu ogrodzenia kościoła pw. św. Filipa i Jakuba oraz zespołu pocmentarnego zaprojektowano jako strefę wypoczynkowo-dydaktyczną. Istniejący teren zielony zostanie uporządkowany i ograniczony murkiem wykończonym panelami z cortenu, który będzie pełnił również funkcję siedziska. Wnętrze murku wypełni dywan z trawy.

Prace prowadzone będą też wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich i obejmą zastąpienie istniejącego ciągu pieszego ścieżką rowerową na odcinku od Centrum Przesiadkowego do budynku szkoły, a także utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów przez jezdnię i uporządkowanie pasa zieleni. Szacowany koszt rewitalizacji ul. Klimka to prawie 8,4 mln zł.

Projekt pn. „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” obejmuje także zagospodarowanie terenu Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej, w tym przebudowę ścieżek, przebudowę i rozbudowę oświetlenia, modernizację parkowej fontanny, a właściwie jej budowę z odtworzeniem kształtu historycznej misy uzupełnienie istniejących nasadzeń zieleni wysokiej oraz niskiej, a także nowe elementy małej architektury, takie jak: stojaki rowerowe, ławki czy kosze na śmieci.

Zestaw logotypów, składający się ze znaków: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unii Europejskiej