Zakończyła się realizacja wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, czyli budowy nowoczesnego otwartego basenu w Żorach-Roju! Jej efekty z pewnością zachwycą wszystkich korzystających.

Realizowany przez Miasto Żory projekt polegał na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Powstało nowoczesne kąpielisko w tradycyj­nej technologii, gdzie woda uzdatniana jest chemicznie m.in. z użyciem chloru. Niecka basenowa jest wykonana ze stali nierdzewnej i ma powierzchnię 2 234,6 m2. Znajdują się w niej m.in. dysze masujące, kula generująca fale, masażery, gejzery oraz zjeżdżalnie wod­ne! Dla młodszych i starszych dzieci wybudo­wano pełny atrakcji wodny plac zabaw z tu­nelami czy armatkami wodnymi. Jego łączna powierzchnia to 1 199,4 m2. Powstały też nowe toalety, przebieralnie i budynki technicz­ne. Odnowione zostały również korty tenisowe i boiska do siatkówki plażowej, uporządkowa­no zieleń, ustawiono ławeczki, a przy ośrodku wybudowano zupełnie nowe parkingi.

Wykonawcą inwestycji była firma KARPAT-BUD sp. z o.o. z Głogowa. Realizacja projektu pn. „Ośrodek rekreacyj­ny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” kosztowa­ła 43 080 363,07 zł. Miasto Żory pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 12 364 153,34 zł, w tym 10 915 177,10 zł ze środków Eu­ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj­nego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 oraz 1 448 976,24 zł z budżetu państwa.

Zdjęcia nowego kąpieliska w Żorach-Roju

Fot. Mateusz Malaca

Zestaw logotypów, składający się ze znaków: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unii Europejskiej.