Miasto Żory zrealizowało kolejną inwestycję, która usprawni przemieszczanie się i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym. Chodzi o przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową nowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Boczną. Gmina Miejska Żory pozyskała na tę inwestycję środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakończono prace  przy budowie nowej drogi łączącej ul. Boczną z ul. Fabryczną. W obrębie inwestycji powstał również nowy parking dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz droga rowerowa o długości ok. 800 m. Nowa inwestycja znacząco wpłynie na poprawę ruchu drogowego i wyprowadzi samochody ciężarowe z zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw zlokalizowanych w północno-wschodniej części Żor w stronę drogi krajowej nr 81, czyli popularnej „Wiślanki”.

Gmina Miejska Żory zrealizowała projekt pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową  drogi łączącej ul. Fabryczną i ul. Boczną w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym” dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 994 519,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszącemu 2 307 947 zł. Całkowita wartość zadania to 4 307 447,70 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Miejskiej Żory.

Fot. Karolina Truchel