Przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach powstaje nowoczesna hala sportowa.


Aktualizacja – 10 lipca 2020 r.

31 sierpnia br. zakończy się budowa hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.


Aktualizacja – 22 kwietnia 2020 r.

Trwają prace budowlane przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach. Powstał już budynek hali wraz z elewacją, a także fragment zaplecza techniczno-szatniowego.


Termin realizacji inwestycji: 31.08.2020 r.

Dofinansowanie: : 2.500.000,00 zł

Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i łącznikiem w ramach rozbudowy istniejącego budynku ZSO będzie budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym, a jego główną funkcją jest umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych w grach zespołowych.

Główne wejście do zespołu halowo-szatniowego projektuje się od strony wschodniej – od strony istniejącego budynku ZSO, na wysokości istniejącej bramy wjazdowej na teren działki. Dodatkowo zakłada się bezpośrednie wejście na halę od strony zachodniej. Komunikację pomiędzy istniejącym zespołem szkół a nowoprojektowanym kompleksem umożliwia łącznik prowadzący od istniejących drzwi zewnętrznych na elewacji południowej.

Hala będzie składać się z 3 elementów – dominującej hali sportowej, zaplecza techniczno-szatniowego oraz najniższej części – łącznika.

W zapleczu techniczno-szatniowym zaprojektowano 4 szatnie dla ok. 10 zawodników każda, które będą posiadały bezpośredni dostęp do zaplecza sanitarno-higienicznego. Dwie szatnie oraz związane z nimi zaplecze sanitarno-higieniczne dla zawodników będzie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zaplecza techniczno-szatniowego przewidziano również pomieszczenie trenerów i pomieszczenie sędziów ze wspólnym węzłem sanitarno-higienicznym, magazyn sprzętu sportowego, hol wejściowy z szafą, WC ogólnodostępne osobno dla mężczyzn, kobiet i osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie socjalne, wymiennikownię, pomieszczenie teletechniczne, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie obsługi terenu.

Fot. Pracownia Architektury projekt 44-240

Fot. UM Żory

Fot. Kamil Sławiński