Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna rozpoczęła działalność w nowej siedzibie, którą jest zrewitalizowany budynek dawnego młyna, zlokalizowany przy ulicy Rybnickiej 6-8 w samym centrum miasta.


Aktualizacja – 14 września 2020 r.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz środkom z budżetu miasta Żory budynek dawnego młyna elektrycznego zmienił się w niezwykle nowoczesną siedzibę biblioteki, pełną pięknych i funkcjonalnych przestrzeni oraz innowacyjnych rozwiązań. Znalazły się w nim m.in. doskonale wyposażona czytelnia prasy, taras na którym można poczytać na leżakach na świeżym powietrzu, wypożyczalnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, świetnie zaopatrzony dział multimediów, pracownie dla twórców, wielofunkcyjna sala konferencyjna czy studio nagraniowe. Już niedługo mieszkańcy będą mogli także napić się kawy czy herbaty w kawiarni zlokalizowanej na najwyższym piętrze budynku przy ul. Rybnickiej. Podczas weekendu otwarcia wszyscy chętni mogli wziąć udział w ciekawych spotkania autorskich, dyskusjach i warsztatach ze znakomitymi gośćmi.

- Połączenie tego historycznego obiektu z ciekawą architekturą wnętrz tworzy nietuzinkowe miejsce na mapie kulturalnej miasta. Dzięki doskonałemu wielofunkcyjnemu zapleczu, daje możliwość swobodnego korzystania ze zbiorów dostępnych w jednym miejscu i przestrzeń na organizowanie różnorodnych form komunikacji społecznej. Przeznaczona jednocześnie dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci ma charakter „biblioteki rodzinnej”. Ze względu na zasobne zbiory, dostęp do nowych technologii, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, możliwość uzyskania różnorodnych informacji oraz wydłużone godziny otwarcia warto pokonać nawet większą odległość, by do nas dotrzeć – mówi Aleksandra Zawalska-Hawel, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta Żory oraz Aleksandra Zawalska-Hawel – dyrektor żorskiej biblioteki. - Nadaliśmy nową funkcję budynkowi świetnie położonemu w samym centrum miasta, który zapisał bogatą kartę w historii miasta. Nie mam wątpliwości, że pracownicy biblioteki pokażą nam, jak wiele można w z tego miejsca wycisnąć. Wierzę, że to miejsce będzie tętniło życiem od rana do wieczora i tłumnie przyciągało żorzan – powiedział podczas otwarcia Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

- To miejsce jest mi bliskie, bo z tego młyna jadłem mąkę dorastając w Żorach. Teraz z tego młyna powstaną inne strawy - książka i media zgromadzone w tej bibliotece będą żywić  i ożywiać żorzan – powiedział podczas otwarcia dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, Dyrektor Biblioteki Śląskiej. – To wielki dzień dla bibliotekarzy w całym województwie. Jestem dumny z mojego miasta. Jestem dumny z Żor – dodał prof. Kadłubek.

Przypomnijmy, że nowa siedziba biblioteki powstała w ramach projektu „Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap II Spółdzielnia Kultury”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Aktualizacja – 8 lipca 2020 r.

Zakończono prace budowlane w dawnym młynie elektrycznym przy ul. Rybnickiej 6-8 - nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Trwa etap przenoszenia zbiorów, zapełniania półek i organizacji przestrzeni. Placówka powstała dzięki realizacji projektu pn. Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II Spółdzielnia Kultury", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nowoczesna biblioteka na miarę XXI wieku zostanie otwarta we wrześniu tego roku. O dacie i programie oficjalnego otwarcia będziemy informowali na www.zory.pl.


Okres realizacji projektu: 2018-06-29 - 2019-11-20

Dofinansowanie: 8 020 850,00 zł

Program rewitalizacji obiektu zakłada jego przystosowanie i adaptację na cele kulturalne i społeczne, czyli Spółdzielnię Kultury – nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stworzona zostanie innowacyjna i funkcjonalna placówka o ciekawej architekturze i odpowiednio dużej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami i nowoczesnym wystrojem.

W ramach inwestycji, pomiędzy zabudowaniami dawnego młyna, stworzone zostanie Atrium Kultury z placem i ciągami pieszymi. Czytelnicy będą mogli skorzystać także z „Letniej czytelni” utworzonej na tarasie.

Spółdzielnia Kultury ma stać się miejscem nie tylko realizującym potrzeby czytelników, ale dającym również możliwość miłego spędzenia czasu. Ponadto stanowić będzie trwałą platformę międzykulturowych i międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników.

Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie/Poddziałanie: 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego w kwocie 7 176 550,00 zł oraz 844 300,00 zł dofinansowania z budżetu państwa.

Fot. Modulor Architekci (wizualizacje) / Jakub Kozłowski

Zdjęcia wewnątrz budynku - marzec 2017 r.

Fot. Wioleta Kurzydem

-

Fot. Marta Rapacz-Mahmoud