Gmina Miejska Żory pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową  nowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Boczną.


Aktualizacja – 27 lipca 2021 r.

21 lipca br. zawarto umowę ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową drogi łączącej ul. Fabryczną i ul. Boczną w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania z ww. Funduszu wynosi 1 994 519,00 zł. Na ten cel pozyskano także środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 308 968,10 zł. Wkład własny Gminy wynosi zaledwie 3 960,60 zł.

W ramach projektu powstanie nowa droga będąca połączeniem ul. Fabrycznej i Bocznej w Żorach, a także miejsca postojowe dla samochodów. Nowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym oraz usprawni przemieszczanie się pomiędzy różnymi punktami miasta. Zbudowana zostanie również droga rowerowa o długości ok. 800 m. Przewiduje się, że inwestycja zakończy się w styczniu 2022 roku.

Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie na przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową nowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Boczną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fot. Karolina Truchel


531 milionów złotych trafi łącznie do samorządów województwa śląskiego w ramach kolejnego etapu  podziału środków z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem tego programu jest danie impulsu do rozwoju we wszystkich regionach Polski, w ramach walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Wśród inwestycji, które uzyskały dofinansowanie znalazł się projekt pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową drogi łączącej ul. Fabryczną i ul. Boczną w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym”. Na realizację tej inwestycji Miasto Żory otrzymało dofinansowanie w wysokości 6 800 000 zł, zaś całkowita wartość tego przedsięwzięcia szacowana jest na 8 919 500,00 zł.

W ramach tego projektu planowana jest budowa nowej drogi będącej połączeniem ul. Fabrycznej z ul. Boczną w Żorach. Inwestycja ma przede wszystkim na celu bezpieczne wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw zlokalizowanych w północno-wschodniej części Żor w stronę drogi krajowej nr 81, co w konsekwencji uporządkuje ruch samochodowy w rejonie inwestycji i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Żor. Inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku, a jej zakończenie planowane jest w styczniu 2022 roku.

Fot. Karolina Truchel