Dzięki realizacji projektu, na który miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej powstało nie tylko Centrum Przesiadkowe, odpowiadające na potrzeby pasażerów komunikacji publicznej, ale również droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II, łącząca centrum miasta, osiedla i miejsca pracy.

Okres realizacji projektu: 2018-01-08 - 2019-09-30

Dofinansowanie: 5 615 139,10 zł

Do celów projektu zaliczyć należy m.in. zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów, wzrost bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, rozwój infrastruktury zachęcającej do wykorzystania roweru jako ekologicznego środka komunikacji a tym samym promowanie alternatywnych wobec samochodu form przemieszczania się. Zakres projektu wynika z Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Żory, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Żory w kwietniu 2017 roku.

Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna: działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

Fot. Laboratorium Architektury

19 lipca 2018 roku rozpoczęła się przebudowa dworca - teren został zamknięty, a na czas robót wprowadzono zmiany w komunikacji. Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Miasta Żory.

Fot. Kamil Sławiński

Fot. Wioleta Kurzydem

W listopadzie br. zakończyła się natomiast budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II.

Fot. Wioleta Kurzydem