Pierwszym etapem projektu „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” jest przebudowa Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej. Na terenie parku planowana jest budowa fontanny nawiązującej do historycznej fontanny, która stała w tym miejscu oraz rozbudowa oświetlenia. Pojawią się nowe ławki, hamaki do wypoczynku, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Wokół posadzone zostaną krzewy i drzewa.

Okres realizacji projektu: 24.05.2022 r. - 24.11.2022 r.

Umowny termin zakończenia prac to 24.11.2022 r. Wykonawcą robót wyłonionym w procedurze przetargowej jest firma HLS System. Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach. Zadanie jest finansowane w ramach pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wyniesie 3 186 258,48 zł.


Aktualizacja – 7 grudnia 2022 r.

Park Staromiejski, jako jeden z elementów wielkiej metamorfozy żorskiej Starówki, doczekał się rewitalizacji. Po odnowie przestrzeń ta zdecydowanie zyskała na atrakcyjności.

Na terenie parku powstała zupełnie nowa fontanna, nawiązująca do historycznego wodotrysku, który stał w tym miejscu. Pojawiły się nowe ławki, hamaki do wypoczynku, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Wokół posadzono mnóstwo roślinności - krzewów oraz drzew. Powstały również nowe alejki dla pieszych.

Pełny efekt przeprowadzonych prac będziemy mogli podziwiać wiosną, kiedy rośliny się zazielenią i zakwitną. Rodziców i najmłodszych z pewnością ucieszy fakt, że w przyszłym roku planowane jest także uzupełnienie znajdującego się w Parku Staromiejskim placu zabaw o nowe elementy - mówi Adrian Lubszczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.

Przebudowa Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej jest częścią projektu pn. „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”, który zakłada również modernizację ulicy Klimka wraz z terenem pocmentarnym, budowę tężni w Parku Cegielnia oraz nowej fontanny na żorskim Rynku.

Wykonawcą robót była firma HLS System. Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach. Zadanie zostało sfinansowane w ramach pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Park Staromiejski założono po likwidacji garnizonu w Żorach, w latach 90. XIX wieku. W związku z tym miasto postanowiło zagospodarować mienie powojskowe i przekształcić je w park. W 1904 r. znajdowały się tu cztery studnie głębinowe, z których wodę tłoczono do wieży ciśnień na wzgórzu przy ul. Boryńskiej, a następnie do miejskiej sieci wodociągowej. W parku wielką atrakcją była fontanna, którą przeniesiono tu na początku XX w. z Rynku.

Galeria zdjęć przedstawiająca Park Staromiejski w Żorach po rewitalizacji / Fot. Sebastian Faucz

Zestaw logotypów, składający się ze znaków: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unii Europejskiej.