Projekt gruntownej modernizacji i wyposażenia zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej oraz rozbudowy placówki o specjalnie do tego celu zaadaptowane pomieszczenia dawnego biurowca Urzędu Miasta Żory na wygłuszane akustycznie sale lekcyjne.

Okres realizacji projektu: 2009-2011

Dofinansowanie z UE: 3 391 361,45 zł

Projekt obejmował gruntowną modernizację i wyposażenie zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej oraz rozbudowę placówki o specjalnie do tego celu zaadaptowane pomieszczenia dawnego biurowca Urzędu Miasta Żory na wygłuszane akustycznie sale lekcyjne. Oba budynki zostały skomunikowanie poprzez budowę zewnętrznego łącznika wraz z klatką schodową oraz windą dla osób niepełnosprawnych. Projekt modernizacji obejmował także zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

W wyniku realizacji inwestycji wspomniane budynki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu tworzą spójny, przestrzenny układ funkcjonalny.

Projekt modernizacji i rozbudowy żorskiej szkoły muzycznej został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Fot. Dariusz Cybul