Przebudowa ul. Okrężnej dobiegła końca! Nowa nawierzchnia, nowe chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe, a także zatoki postojowe są już do dyspozycji mieszkańców.


Aktualizacja – 30 listopada 2020 r.

Ulicę wyremontowano na całej długości, od skrzyżowania z Aleją Zjednoczonej Europy, aż do skrzyżowania z Aleją Armii Krajowej. Powstały prawie trzy kilometry nowej nawierzchni wraz z ośmioma skrzyżowaniami, w tym nowym rondem, usytuowanym przy skrzyżowaniu z ul. Bankową, które przyczyni się do poprawy przepustowości i upłynni ruch.

W ramach przebudowy wymieniono krawężniki i obrzeża oraz nawierzchnię zjazdów. Ponadto w miejscach, gdzie takie prace nie zostały już wcześniej wykonane, przebudowany został także chodnik.

Mieszkańców z pewnością ucieszy fakt, że prace objęły także wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego na parkingach przy ogródkach działkowych oraz dodatkowych zatok postojowych wzdłuż chodnika. Nowa nawierzchnia wraz z pozostałą infrastrukturą poprawi nie tylko komfort mieszkańców, ale również bezpieczeństwo.

Miasto Żory otrzymało na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach” dofinansowanie w wysokości 2 496 604,68 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto 831 826,56 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Całkowita wartość inwestycji to 3 328 806,25 zł.

Fot. Karolina Truchel


Aktualizacja – 14 lipca 2020 r.

15 lipca rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Okrężnej w Żorach. Od godziny 6:30 w środę, 15 lipca do 18 września zamknięty dla ruchu kołowego będzie odcinek ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Osińską do skrzyżowania z al. Zjednoczonej Europy. W I etapie, do 31 lipca z zamknięcia wyłączony będzie odcinek ul. Okrężnej od al. Zjednoczonej Europy do ul. Wesołej.

Fot. Karolina Truchel


Termin realizacji inwestycji:  20.05.2020 r. - 30.11.2020 r.

W całej Polsce przyznane zostały dofinansowania do realizacji inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas wideokonferencji z samorządowcami wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Robert Magdziarz przekazali jeden z „wirtualnych czeków” dla miasta Żory.

Nasze miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 109 807,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Okrężnej w Żorach”. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu miasta, a całkowita wartość tej inwestycji to 4 146 410,00 zł.

W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie odcinek ulicy Okrężnej o długości prawie 3 kilometrów, wraz z 8 skrzyżowaniami. Z inwestycji wyłączone zostaną natomiast dwa ronda, na których ul. Okrężna przecina się z al. Jana Pawła II i ul. Osińską. Na odcinkach, gdzie takie prace nie zostały już wcześniej wykonane, przebudowany zostanie także chodnik. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej ul. Okrężnej.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a o dokładnych terminach będziemy informowali już wkrótce.

Fot. Karolina Truchel