W dzielnicy Kleszczówka, przy ul. Słonecznej 2, w Żorach został wybudowany nowoczesny obiekt przedszkolny. Placówka powstała przy Szkole Podstawowej nr 1.

Okres realizacji projektu: 2016-09-01 - 2017-10-31

Wnioskowane dofinansowanie z UE: 2 440 809,34 zł

Dzięki inwestycji miejsca w przedszkolu zostały zapewnione dodatkowej grupie 3- i 4-latków. Łącznie bawi się i uczy w nim 125 dzieci.

Nowe przedszkole jest jednokondygnacyjne, a wyróżnia je niezwykła elewacja oraz tzw. „zielony dach” z tarasem, na którym odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu. Budynek został także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim 5 sal przedszkolnych, z których każda przeznaczona jest dla 25 dzieci oraz kuchnia wraz z zapleczem, a także jadalnia.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Warto zaznaczyć, że Przedszkole nr 4 na Kleszczówce zdobyło prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych inwestycji w Polsce w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2018 r. Ponadto budynek został uznany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za najlepszy obiekt 2017 roku w kategorii budynek oświaty (nagroda SARP).

Fot. Wioleta Kurzydem / Wojciech Bęczarski / Adrian Lubszczyk