Akcelerator Biznesowy KSSENON to nowe, innowacyjne przedsięwzięcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Na terenie obszaru objętego statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Osiny w Żorach powstał nowoczesny kompleks łączący urbanistycznie zespół niewielkich hal przemysłowych, o powierzchniach od 260 m2 do 390 m2 przeznaczonych pod kilkuletni wynajem dla mikro i małych przedsiębiorstw z częścią nieprzemysłową, która koncentruje szereg usług komplementarnych, świadczonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne.

Aktualizacja – 6 października 2023 r.

Ten flagowy projekt Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) powstał w naszym mieście dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Do dyspozycji przedsiębiorców są nie tylko nowoczesne hale modułowe czy przestrzenie biurowe, ale też centrum coworkingu, centrum kompetencji czy przedsięwzięcia towarzyszące, takie jak restauracja a nawet przedszkole. Wszystko po to, by wspierać w rozwoju przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm.

W ramach projektu pn. „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach” wybudowano kompleks 4 obiektów z powierzchnią na wynajem, łączących funkcje przemysłowe - małe hale przemysłowe z zapleczem, skierowane głównie do mikro i małych przedsiębiorstw oraz zróżnicowane funkcje nieprzemysłowe – biurowe i usługowe.

KSSENON to centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. To jedyny obiekt w regionie, w którym łączy się cześć przemysłowa - czyli 32 nowoczesne niewielkie hale o charakterze przemysłowym, każda z własnym z zapleczem biurowym oraz socjalnym o łączenie powierzchni ponad 10.000 m2 - z częścią nieprzemysłową. W skład tej drugiej o powierzchni ponad 2 500 m2 wchodzą pomieszczenia z przeznaczeniem na funkcje dodatkowe i uzupełniające, w tym wspierające firmy we wdrażaniu innowacji np. lokalne instytucje otoczenia biznesu, usługi księgowe, prawne, bistro, restauracja, punkt przedszkolny, paczkomat itd. Inwestycja została zrealizowana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., która jest również operatorem Akceleratora. Projekt „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w wysokości aż 40,8 mln zł.

Wynajem powierzchni w nieruchomości odbywa się na zasadzie przystąpienia podmiotu do realizacji Programu „Akcelerator Biznesowy KSSENON” przy spełnieniu założeń oraz celów przyjętych dla jego realizacji, a także dostępności powierzchni. Szczegóły dotyczące procedury wynajmu dostępne są na stronie internetowej https://kssenon.pl. Prowadzeniem wszystkich tematów i procedur związanych z Programem Akceleratora Biznesowego KSSENON zajmuje się biuro Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mieszczące się w Żorach, ul. Muzealna 1/1, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 435 16 16.

Fot. Sebastian Faucz


Ulokowanie Akceleratora Biznesowego KSSENON na obszarze objętym statusem katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej da mikro i małym przedsiębiorcom możliwość korzystania z ulg podatkowych, poprzez wliczanie kosztów dzierżawy hal w wartość nakładów inwestycyjnych. To umożliwi ich szybszy rozwój, który Strefa po kilku latach może wesprzeć oferując im na zakup specjalnie przygotowane wcześniej nieruchomości w gminach znajdujących się w okolicach Akceleratora i tym samym przejście na model rozwoju oparty o własną nieruchomość.

Część nieprzemysłowa kompleksu – łącznie ok. 4.000 m2 w 4 niezależnych modułach - będzie wykorzystywana w celu integracji i rozszerzenia istniejących usług publicznych, prywatnych oraz synergicznego wykorzystania otoczenia – zarówno innych uczestników Akceleratora KSSENON, jak i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Osiny.

Jednym z istotnych elementów części nieprzemysłowej jest utworzenie Centrum Kompetencji, które ma pełnić rolę huba łączącego rozproszony do tej pory rynek pracodawców (we współpracy z przedsiębiorcami KSSENON-a oraz firmami w Strefie), rynek osób poszukujących pracy oraz pracowników podnoszących kwalifikacje (we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy) wraz z rynkiem edukacji zawodowej (we współpracy z gminami oraz placówkami edukacyjnymi). Umożliwi to poprawę przepływu informacji i wiedzy pomiędzy tymi rynkami i da możliwość budowy naturalnego i trwałego systemu kooperacji pomiędzy tymi aktorami rynku.

Pozostałymi elementami części nieprzemysłowej dla całości kompleksu będą m.in. Centrum Cooworkingu, usługi bistro, punkt opieki i organizacji czasu dla dzieci, usługi o charakterze pocztowym, usługi firm otoczenia biznesu (m.in. marketingowe, prawne, księgowe), działalność instytucji otoczenia biznesu, placówka handlu itd.

W ramach I fazy projektu przewiduje się budowę pierwszego – całkowicie autonomicznego modułu wraz z otoczeniem, zawierającego:

 • 8 hal przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 2500 m2,
 • częścią nieprzemysłową o łącznej powierzchni ok. 1.000 m2, zawierającego Centrum Kompetencji (wykorzystujące na cele edukacyjne również jedną halę przemysłową), Centrum Cooworkigu, bistro oraz pomieszczenia dla kilku firm o charakterze biurowym.

Szacunkowa wartość tej części inwestycji wg. kosztorysu opracowanego wraz z koncepcją architektoniczną opiewa na kwotę 8.200.000 zł oraz 490.000 zł za dokumentację techniczną całości. Organy KSSE wyraziły zgodę na realizację I fazy projektu.

W pierwszej fazie planuje się, że KSSE S.A. będzie inwestorem i operatorem powstałego kompleksu, że główne zadanie prowadzenia Centrum Kompetencji oraz Centrum Cooworkingu realizowane będzie przez Gminę Żory z udziałem KSSE S.A. jako wsparcie merytoryczne i koordynacyjne. Operacyjne uruchomienie Akceleratora Biznesowego KSSENON planowane jest na I kwartał 2019 r.

W przypadku realizacji drugiej fazy – pozostałej części kompleksu, na podstawie doświadczeń oraz zachowań rynku zostaną podjęte decyzje odnośnie formy funkcjonowania, statusu prawnego i autonomiczności całości Akceleratora.

Celami przedsięwzięcia są:

 • Udostępnienie instrumentu strefowego nowej grupie klientów z sektora mikro i małych przedsięwzięć – głównie polskich, które dotychczas nie posiadały praktycznej możliwości realizacji inwestycji na terenie strefy (brak oferty wynajmu dla firm),
 • Stworzenie spójnego, klarownego i skoordynowanego systemu wspólnego działania i wymiany wiedzy instytucji funkcjonujących na rynku pracy (edukacja, kształcenie zawodowe, osoby poszukujące pracy, pracodawcy),
 • Efektywne wsparcie systemu edukacji zawodowej i kształcenia dualnego,
 • Uzyskanie efektu synergii wynikającego z bliskiego sąsiedztwa różnych firm i instytucji,
 • Utworzenie nowej infrastruktury służącej rozwojowi lokalnemu.

Mocne strony przedsięwzięcia:

 • Możliwość trackingu rozwoju firm w części przemysłowej i realizacji przez nie przyszłych nowych inwestycji na terenie strefy w oparciu o oferowane przez strefę nieruchomości,
 • Integracja rozproszonych usług instytucji publicznych, a przez to wzrost ich efektywności,
 • Stworzenie systemu współpracy na poziomie pracodawca / placówki edukacyjne / urzędy pracy / gmina / KSSE,
 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej realizację innych – twardych i miękkich - projektów, również finansowanych z zewnętrznych środków,
 • Długofalowy rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy na terenie okolic Akceleratora,
 • Wykonalna i rentowana ekonomika przedsięwzięcia,
 • Duże zainteresowanie Akceleratorem i pozytywny odbiór wśród potencjalnych dzierżawców i partnerów,
 • Praktyczny brak konkurencji na dzień dzisiejszy oraz renoma i możliwości KSSE S.A. w zakresie kooperacji i integracji usług sektora publicznego i prywatnego,
 • Uniwersalny charakter obiektu, odpowiadający na uniwersalne potrzeby – możliwość przeszczepiania i tworzenia analogicznych kompleksów Akceleratora Biznesowego KSSENON na inne gminy.

Fot. Silesia Architekci