Ulica Warszowicka w dzielnicy Osiny zostanie przebudowana. Inwestycja obejmuje także budowę sieci kanalizacyjnej na długości ponad 4 km.

Wartość promesy: 4 999 999,00 zł.

Wkład własny Gminy Miejskiej Żory: 263 158,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Wiosennej, Warszowickiej, Hlonda, Gawliny, Damrota, Bogedaina, Sławika, Wolnego oraz Kwiatkowskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości 3 140 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1 058 m oraz przepompowni ścieków. Dodatkowo w ramach kompleksowego projektu zaplanowano przebudowę ul. Warszowickiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na jej odcinku od ul. Głównej do ul. Kwiatkowskiego, co poprawi jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego, rowerowego i pieszego w dzielnicy Osiny.