Aż 4 żorskie placówki edukacyjne, a także hala sportowa w dzielnicy Rogoźna odmienią swoje oblicze dzięki realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową”. Miasto Żory pozyskało na ten cel aż 30 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dzięki pozyskaniu przez Miasto Żory środków, w tym roku rozpoczęto kilka ważnych projektów inwestycyjnych, poprawiających warunki kształcenia w naszym mieście. Jednym z nich jest projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową”.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do nauki i zabawy jest jednym z naszych priorytetów. Nakłady na edukację to ogromna część miejskiego budżetu, jednak mamy poczucie, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze. Co ważne, skutecznie pozyskujemy środki zewnętrze na ten cel, dzięki czemu możemy prowadzić wiele ważnych prac w szkołach i przedszkolach – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową” składa się w sumie z 5 zadań, będących odpowiedzią na problem niedostatecznej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym mieście. Pierwsze z nich dotyczy rozbudowy wraz z przebudową i remontem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Osinach przy ul. Szkolnej. Prace w tym miejscu rozpoczęły się 30 czerwca br. i mają potrwać do listopada 2024 roku. Chodzi o rozbudowę budynku szkoły o 5-kondygnacyjny segment. Dzięki temu powstanie 5 sal przedszkolnych i 10 sal szkolnych. W nowym segmencie będzie się mieścić kuchnia oraz jadalnia obsługująca cały zespół szkolno-przedszkolny. Obecne pomieszczenia przedszkolne zostaną natomiast zagospodarowane przez szkołę. Dodatkowo powstanie boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią.

Rozbudowany zostanie również budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Kleszczówka. Powstaną tam 4 nowe sale lekcyjne, dwa gabinety terapii pedagogicznej, a także świetlica. Co ważne, cały budynek przejdzie także termomodernizację. Dodatkowo przy placówce powstanie bieżnia lekkoatletyczna, a jej teren zostanie częściowo ogrodzony. Roboty rozpoczęto 30 czerwca br. i mają one się zakończyć we wrześniu 2024 roku.

Kolejne działanie podejmowane przez Miasto to oczekiwana od dawna modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Klimka. Tam roboty ruszyły 3 lipca br. i mają się zakończyć w styczniu 2024 roku. Budynek znajdujący się przy pięknie odremontowanej ul. Klimka zmieni się nie do poznania. Na elewacji położony zostanie tynk ciepłochronny, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Od strony zachodniej budynku zostanie wykonany drenaż budynku.
Ostatnim działaniem w ramach projektu dotyczącym edukacji będzie rozbudowa i termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rowniu przy ul. Rybnickiej. W miejscu istniejącego łącznika przeznaczonego do rozbiórki powstanie nowy, trzykondygnacyjny łącznik, który będzie wyposażony w platformę dla osób z niepełnosprawnością. Poza funkcją komunikacyjną pomiędzy budynkiem i salą gimnastyczną, będzie on także pełnił funkcję edukacyjną – pozwoli na rozbudowę szkoły o 4 sale lekcyjne. Co ważne, istniejąca część ZSP 9 zostanie poddana termomodernizacji, a elewacja Sali gimnastycznej zostanie odmalowana.

Prace toczą się już także w dzielnicy Rogoźna. Dotyczą remontu hali sportowej przy ul. Wodzisławskiej, a także rozbudowy siedziby tamtejszej jednostki OSP o garaż dla strażackiego samochodu bojowego. Obiekt poprzez remont w całości ma zostać również dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koszt wszystkich prac wyniesie 37 534 691,13 zł. Miasto Żory pozyskało na ten cel środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 30 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta.