W dawnym budynku żorskiej biblioteki na os. Pawlikowskiego powstała nowoczesna siedziba Zespołu Szkół Specjalnych, w pełni przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do istniejącego obiektu dobudowana została hala sportowa wraz z zapleczem szatniowym. Powstał również łącznik, w którym znajduje się główne wejście do placówki.

Aktualizacja - 19 września 2023 r.

Jest nowoczesna, funkcjonalna i przyjazna dzieciom. Oficjalnie otwarto filię żorskiego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty. Nauczycieli, podopiecznych szkoły i ich rodziców z pewnością najbardziej cieszy otwarcie pięknej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej!

Budynek byłej biblioteki został kompleksowo wyremontowany i przystosowany dla potrzeb uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych. Powstała winda przeznaczona do korzystania m.in. przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wyremontowane zostały piętro budynku, klatki schodowe oraz toalety. Dobudowano klatkę schodową wraz z pomieszczeniami. Ponadto, do istniejącego obiektu dobudowany został dwukondygnacyjny budynek, w którym powstała wyczekiwana przez szkolną społeczność sala gimnastyczna wraz z zapleczem, składającym się z dwóch szatni z łazienkami i prysznicami, magazynu sprzętu sportowego, pokoju dla nauczycieli z łazienką oraz siłowni dla sześciu stanowisk. W nowej siedzibie ZSS oprócz pomieszczeń typowo dydaktycznych, znalazły się również specjalistyczne pracownie, takie jak sala rehabilitacyjna, sala do hydroterapii, sala snoezelen, sala relaksacji z koloroterapią i aromaterapią, a także sala zabaw ruchowych dla najmłodszych.

Pomiędzy dwoma budynkami powstał łącznik, w którym znajduje się główne wejście do budynku. Zaprojektowano też pochylnie umożliwiające wejście do szkoły osób z niepełnosprawnościami, a na ogrodzonym terenie szkoły pojawiły się ławki.

Koszt inwestycji wyniósł 13 406 957,83 zł, z czego zdecydowaną większość stanowią środki z budżetu Miasta Żory. Na ten cel wykorzystano też środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 408 393,32 zł.

Fot. Karolina Truchel


Termin realizacji inwestycji: sierpień 2022 r.

Istniejący budynek na os. Pawlikowskiego zostanie przystosowany dla potrzeb uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych. Powstanie winda przeznaczona do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wyremontowane zostaną piętro budynku, klatki schodowe oraz toalety. Dobudowana zostanie także klatka schodowa wraz z dodatkowymi pomieszczeniami. Planowana jest też wymiana grzejników, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i teleinformatycznej. Ściany zewnętrzne i dach zostaną ocieplone.

W ramach projektu do istniejącego obiektu dobudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, w którym powstanie wyczekiwana przez szkolną społeczność sala gimnastyczna wraz z zapleczem, składającym się z dwóch szatni z łazienkami i prysznicami, magazynu sprzętu sportowego, pokoju dla nauczycieli z łazienką oraz siłowni dla sześciu stanowisk. W nowej siedzibie ZSS oprócz pomieszczeń typowo dydaktycznych, znajdą się również specjalistyczne pracownie, takie jak sala rehabilitacyjna, sala do hydroterapii, sala relaksacji z koloroterapią i aromaterapią, a także sala zabaw ruchowych dla najmłodszych.

Pomiędzy dwoma budynkami powstanie łącznik, w którym będzie znajdowało się główne wejście do budynku. Zaprojektowano też pochylnie umożliwiające wejście do szkoły osób z niepełnosprawnościami. Na ogrodzonym terenie szkoły pojawią się ławki i plac zabaw. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Specjalistycznych Roman Sozański oraz Spółka OLAX. Planowany koszt inwestycji to 12 994 924,89 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 408 393,32 zł.