Choć wyglądem przypomina naturalne, dzikie jezioro, to jest świetną alternatywą dla tradycyjnego basenu – daje możliwość pływania w czystej wodzie pozbawionej chloru i innych środków chemicznego uzdatniania wody. Mowa o stawie kąpielowym, który powstanie w Żorach-Roju, na terenie ośrodka wypoczynkowego.

Termin realizacji inwestycji: 2019

Dofinansowanie: -

Stawy kąpielowe to szczelnie odizolowane od wód gruntowych rekreacyjne zbiorniki wodne. Takie obiekty dają przyjemność pływania w czystej wodzie, pozbawionej chloru i innych środków chemicznego uzdatniania wody, stosowanych w klasycznych basenach. Woda w stawie kąpielowym jest filtrowana i regenerowana metodami biologicznymi – nieszkodliwymi dla zdrowia. Naturalnie metody oczyszczania wody powodują również znacznie niższe koszty utrzymania obiektu. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana regeneracja wody zapewnia jej krystaliczną czystość i przejrzystość.

Woda w stawie kąpielowym pobierana jest z powierzchni i dna zbiornika, a następnie jest kierowana do filtrów mechanicznych, które wyłapują większe zanieczyszczenia. Oczyszczona woda trafia na złoże filtrów biologicznych, gdzie następuje redukcja rozpuszczonych pierwiastków biogennych. Przy regeneracji wody w stosowane są również odpowiednie minerały wpływające na stabilizację odczynu Ph, twardość oraz mające właściwości sorpcyjne wobec niektórych związków rozpuszczonych w wodzie.

Obecnie opracowywana jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla projektu budowy stawu kąpielowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kłokocińskiej 78 w Żorach. – Koncepcja, za którą odpowiada Acorus Stawy Kąpielowe Sp. z o.o., zakłada nie tylko rozmieszczenie lokalizacji stawu, obiektów małej architektury, ale i wytyczenie obszarów zieleni, terenów rekreacyjnych do plażowania, ciągów pieszo-jezdnych czy traktów spacerowych. Zakładamy wykorzystanie w całości istniejącej niecki basenowej na staw kąpielowy i dostosowanie inwestycji do obecności nawet około 2000 osób korzystających z kompleksu rekreacyjnego w szczycie sezonu – mówi Anna Ujma, Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory ds. Promocji, Kultury i Sportu.

Środki na realizację tej inwestycji zabezpieczone są w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żory na lata 2018-2031.

Fot. Acorus Stawy Kąpielowe Sp. z o.o.