Sprawniej, szybciej i nowocześnie - tak będzie wyglądała podróż z Żor do Jastrzębia-Zdroju. Wszystko dzięki realizowanej w naszym mieście inwestycji, polegającej na budowie drogi wylotowej do Jastrzębia-Zdroju od skrzyżowania z ulicą Towarową do skrzyżowania z ulicą Gajową.

Celem inwestycji jest wybudowanie drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia-Zdroju, która będzie stanowić kontynuację Alei Armii Krajowej i połączona zostanie z Aleją Jana Pawła II na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Gajową za pomocą ronda turbinowego. Do ronda doprowadzone będą drogi łączące Aleje Jana Pawła II i ulicę Gajową. 

Zakres inwestycji obejmuje również budowę ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych w miejscu odciętego odcinka Alei Jana Pawła II, budowę zatok autobusowych na projektowanych drogach, ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego, oświetlenia ulicznego na całym przedmiotowym odcinku, systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej czy zabezpieczenie sieci gazowej wzdłuż Alei Jana Pawła II oraz przebudowę hydrantów.

Galeria zdjęć przedstawiająca nową drogę wylotową w kierunku Jastrzębia-Zdroju / Fot. Sebastian Faucz

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie całego projektu, który zakłada realizację 6 zadań wynosi 28.481.000,00 zł. 

Zadanie pn. „Budowa drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia Zdroju od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. Gajową wraz z budową łączników do Al. Jana Pawła II i ul. Gajowej, parkingu razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym (wraz z budową zbiornika ziemnego, ścianą oporową, zabezpieczeniem i przebudową teletechniki, rozbiórką i budową stacji transformatorowej, przebudową i zabezpieczeniem gazociągu, przebudową hydrantów)" to koszt 13.212.713,75 zł brutto.

Termin realizacji zadania przypada na 25 grudnia 2023 r.