Osiedle jest projektem Gminy Miejskiej Żory, który będzie realizowany przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Gmina Miejska Żory.

Termin realizacji inwestycji: od stycznia 2017 r.

Wartość inwestycji: 72 900 000,00 zł

Projekt nie ma charakteru komercyjnego, lecz będzie stanowił samofinansujący się mechanizm pozwalający na wybudowanie, wynajem i utrzymanie mieszkań. Z założenia projekt nie będzie przynosił zysków, a strumień przychodów będzie w całości kierowany na spłatę zadłużenia zaciągniętego na jego wybudowanie oraz na utrzymanie części wspólnych osiedla.

Celem jest stworzenie zasobu mieszkań czynszowych dla rodzin i osób, których dochody przekraczają bardzo niskie progi uprawniające do tej pory do otrzymywania lokalu od miasta, a które nie mogą lub nie chcą zakupić mieszkania z kredytem bankowym. To także oferta dla osób, które chcą się do Żor przeprowadzić. Wówczas warunkiem będzie zameldowanie się w mieście, rzeczywiste zamieszkiwanie w wynajętym mieszkaniu oraz płacenie w Żorach podatków.

Najemca będzie miał prawo wykupu mieszkania od Gminy Miejskiej Żory po preferencyjnej cenie po upływie okresu finansowania. Chętni do przystąpienia do Programu muszą wykazać się zdolnością płatniczą do regulowania czynszu.

W 2017 roku rozpoczęto budowę 6 bloków z około 420 mieszkaniami na osiedlu Pawlikowskiego.

Fot.  Wioleta Kurzydem

Mieszkania czynszowe w Żorach panorama

Fot. Karolina Truchel